Na podstawie § 19 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w
sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2027) oraz na
podstawie § 8 ust. 2 w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.),
w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania – wyłączona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów w MIEJSKIM
ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH.


WNIOSKI O USTALENIE STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI PROSIMY PRZESYŁAĆ

DROGĄ POCZTOWĄ NA ADRES:


Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świętochłowicach
ul. Harcerska 1 41-600 Świętochłowice


W RAZIE PYTAŃ I W SPRAWACH PILNYCH PROSIMY O
KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM:


32 770 93 02