Kontakt

Lokalizacja

adres             ul. Harcerska 1

                     41-600 Świętochłowice

telefon/faks  +48 32 770 93 02

Godziny urzędowania

Kierownictwo

Przewodnicząca Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 

mgr Brygida Słotwińska

 

 

 

Raport finansowy za rok 2018

 

 

Odpowiedzialny za BIP : mgr Grzegorz Kaczmarczyk